SPRZĄTANIE ŚWIATA

w

OE ZPKWŚ w KALINIE

Dnia 28.09.2016 roku na terenie Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie przeprowadzono festyn ekologiczny z okazji "Sprzątania Świata". Uczestnikami akcji byli uczniowie szkół gimnazjalnych z Herbów, Kochanowic i Przystajni. Młodzież biorąca udział w festynie uczestniczyła w przygotowanych na terenie Ośrodka mini konkursach o charakterze ekologicznym i sprawnościowym oraz wykonała plakaty nawiązujące do hasła "drugie życie odpadów". Podsumowaniem festynu ekologicznego "Sprzątanie Świata" bylo wspólne zbieranie śmieci.

Zwycięzcy mini konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

Honorowy patronat nad tegorocznym festynem z okazji "Sprzątania Świata" objął Wójt Gminy Herby Pan Roman Benduch, który ufundował dodatkowe nagrody dla zwycięzców oraz zapewnił słodki poczęstunek.

IMG_0110

P9282423

P9282433

P9282444