SPRAWOZDANIE Z AKCJI

SPRZĄTANIE ŚWIATA


Dnia 15września 2016 roku w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu odbyła się akcja "Sprzątanie Świata", skierowana do młodzieży gimnazjalnej. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 107 osób: uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu oraz uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.

Głównym celem akcji było pogłębianie wiedzy uczestników na temat ekologii, ochrony przyrody i środowiska. Zajęcia rozpoczęła prezentacja, tematem której była gospodarka odpadami oraz ich segregacja. Kolejnym etapem akcji było sprzątanie terenu wokół Oddziału Biura ZPKWŚ oraz ścieżki dydaktycznej po Dolinie Wodącej, na której uczestnicy wysłuchali pogadanki dotyczącej przyrody i krajobrazu województwa śląskiego.

Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem oraz losowaniem nagród wśród uczestników spotkania.

IMG_0110

IMG_0111

IMG_0113

IMG_0133

IMG_0135