Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuje, iz w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 został ogłoszony konkurs fotograficzny "Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz "dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmuą się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz "dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Dla laureatów nagrodzonych zdjęć Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim ufunduje nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu