Sprawozdanie z zajęć okazjonalnych "Międzynarodowy Dzień Roślin"

Dnia 17 maja 2016 roku przeprowadzono w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie zajęcia okazjonalne pt.: "Międzynarodowy Dzień Roślin".

W zajęciach wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Będzinie.

Podczas zajęć zaprezentowano w przystępny sposób wiedzę na temat podstawowych gatunków drzew flory polskiej.

Następnie uczestnicy zajęć mieli możliwość przejścia zieloną ścieżką sensoryczną prezentującą różne rodzaje kształtów i faktur liści, strukturę i zapach kwiatów oraz różnorodność owocostanów wybranych roślin. Każdy z uczestników mógł również przyjrzeć się z bliska wybranym przez siebie okazom florystycznym przy użyciu mikroskopu.

Podczas zajęć dzieci wykonały barwne szablony liści, którymi udekorowały modele ścienne drzew. Praca plastyczna pozwoliła dzieciom na utrwalenie przekazanych podczas zajęć informacji dotyczących wybranych gatunków flory polskiej.

IMG_20160517_113411IMG_20160517_113414