Sprawozdanie z zajęć z okazji Dnia Ziemi

W dniach 12, 20, 22 oraz 26 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu odbyły się zajęcia w ramach akcji "Dzień Ziemi". Uczestnikami akcji były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, Jaksicach, Dłużcu oraz Włoszczowej, o łącznej liczbie 120 osób. Głównym celem przygotowanej akcji było promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. W czasie prowadzonych zajęć zostały poruszone zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń powietrza, zmian klimatu, szkodliwości spalania śmieci w domowych gospodarstwach oraz deficytu wody na świecie. Podczas zajęć przedstawiono prezentację pn. "Dobre rady na codzienne odpady", która pozwoliła na omówienie problemu śmieci, ich segregacji oraz recyklingu. Wykorzystanie zestawu modeli demonstrujących działanie energii powstających z odnawialnych źródeł energii wody, wiatru i słońca pozwoliło na przybliżenie uczestnikom sposobu jej pozyskiwania oraz możliwości ochrony środowiska. Pod hasłem "Ratujmy Ziemię" odbył się plener malarski, podczas którego uczestnicy wykonywali plakaty promujące obchody Dni Ziemi. Akcja zakończyła się losowaniem nagród dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

IMG_0313

IMG_0315

IMG_0316

IMG_0317

IMG_0319

IMG_0320

IMG_0321

IMG_0326

IMG_0328