Ośrodek Edukacyjno - Naukowy Zespołu Parkó Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu serdecznie zaprasza na zajęcia z okazi Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza.

Zaproszenie.