Obchody "Sławkowskiego Dnia Ziemi"

23 kwietnia 2016 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego uczestniczył
w obchodach „Sławkowskiego Dnia Ziemi” organizowanych przez Urząd Miasta Sławkowa. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Sławkowa, odpowiedziały także Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Chrzanów, różne organizacje ekologiczne, firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, szkoły i przedszkola z terenu Sławkowa.

Impreza rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych przez Burmistrza Sławkowa – Pana Rafała Adamczyka, Panią Barbarę Mastaj – II Zastępcę Dyrektora ZPKWŚ oraz Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM w Sławkowie – Pana Maksyma Piętę. Wszyscy przybyli na imprezę mieszkańcy mogli wymienić odpady na sadzonki roślin, wziąć udział w konkursach i zabawach ekologicznych, uzyskać informacje na temat odnawialnych źródeł energii oraz obejrzeć występy artystyczne przedszkolaków i uczniów sławkowskich placówek. Nasze stoisko miało charakter promocyjno-edukacyjny i cieszyło się zainteresowaniem zarówno licznie przybyłych dzieci jak i dorosłych. Osoby dorosłe zainteresowane były głównie informacjami i publikacjami dot. ZPKWŚ, natomiast dzieci chętnie rozwiązywały zadania ekologiczne.

20160423_085828

20160423_085832

20160423_085900

IMG_20160423_080128

IMG_20160423_081452

IMG_20160423_081514

IMG_20160423_081540

IMG_20160423_081612

IMG_20160423_083313

IMG_20160423_084630

IMG_20160423_084635

IMG_20160423_094537

IMG_20160423_094557IMG_20160423_094656