Akcja "Dzień Ziemi" w Osrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie

W dniu 21 kwietnia 2016 r. na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie zorganizowano zajęcia w ramach akcji „Dzień Ziemi”. Akcja miała charakter plenerowego festynu, który odbył się na terenie Parku Ekologicznego pn. „Parki krajobrazowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w pigułce”. Uczestnikami akcji byli uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego: Szkoła Podstawowa z Sączowa, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Będzina, Szkoła Podstawowa Nr 10 z Dąbrowy Górniczej, Zespół Szkół
z Rogoźnika, Szkoła Podstawowa „Atena” z Sosnowca, Miejski Zespół Szkół Nr 1 z Będzina, Szkoła Podstawowa Nr 46 z Sosnowca, Szkoła Podstawowa Nr 11 z Będzina, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Dobieszowic. Łącznie w akcji „Dzień Ziemi” uczestniczyło 258 uczniów.

Zadanie uczestników polegało na rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań o tematyce ekologicznej. Na stanowiskach konkursowych rozmieszczonych na terenie całego Parku Ekologicznego znajdowało się 28 zadań do rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy m.in. z zakresu znajomości gatunków fauny i flory, gatunków ptaków, warstw lasu, właściwej segregacji odpadów. Niektóre stanowiska wymagały od uczestników wykazania się zręcznością – aby móc udzielić odpowiedzi na pytanie musieli wykonać rzut piłką do kosza, złowić pływające rybki przy pomocy wędki lub ułożyć eko-puzzle. Były również zadania o charakterze polisensorycznym, w których uczestnicy musieli wykorzystać m.in.: zmysł słuchu (rozpoznawanie głosów zwierząt), zmysł wzroku (wypatrywanie przez lornetkę fotografii zwierząt i rozpoznawanie gatunków) oraz zmysł dotyku (rozpoznawanie różnych przedmiotów ukrytych w pudłach). Każdy uczestnik został wyposażony w kupon konkursowy, na którym gromadził punkty za prawidłowo rozwiązane zadania. Po rozwiązaniu zadań uczestnicy wrzucali kupony do specjalnego kosza. Podsumowaniem imprezy było losowanie 6 kuponów, których właściciele otrzymają nagrody dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Nagrody wylosowali: nagroda główna - Radosław Pela (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Będzinie); nagrody równorzędne: Dawid Nowak (Szkoła Podstawowa w Sączowie), Kacper Konarski (Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dąbrowie Górniczej), Szymon Masłoń (Szkoła Podstawowa w Rogoźniku), Mateusz Gola (Szkoła Podstawowa w Sączowie) Magdalena Grabowska (Szkoła Podstawowa w Sączowie). Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział
w akcji.

W organizacji akcji bardzo aktywnie pomagali nam uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z Będzina oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida
w Będzinie. Serdecznie dziękujemy!!!

DSCN5558DSCN5560

DSCN5569

DSCN5569

DSCN5571DSCN5574

DSCN5579

DSCN5582

DSCN5583

DSCN5585

DSCN5589

DSCN5590

DSCN5593

DSCN5597

DSCN5600

DSCN5606

DSCN5607

DSCN5610

DSCN5612

DSCN5615

DSCN5617

DSCN5618

DSCN5621

DSCN5623

DSCN5625

DSCN5627

DSCN5629

DSCN5631

DSCN5634

DSCN5640

DSCN5643

DSCN5646

DSCN5647

DSCN5650

DSCN5652

DSCN5653

DSCN5657

DSCN5660

DSCN5663

DSCN5665

DSCN5669

DSCN5674

DSCN5678

DSCN5680

DSCN5685

IMG_20160421_102850

IMG_20160421_114329

IMG_20160421_114510

IMG_20160421_114955

PANO_20160421_101846