W dniach 22 i 25.02.3016r. w związku z trwającymi feriami zimowymi, przeprowadzono w Ośrodku Edukacyjnym i Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Katowicach zajęcia tematyczne.

Tematem zajęć były zasady zdrowego żywienia oraz zagadnienia ekologicznych metod produkcji żywności.

Podczas zajęć, w części teoretycznej, przedstawiono prelekcję na temat zdrowego żywienia oraz znaczenia codziennej aktywności fizycznej. 

W ramach edukacji ekologicznej zaprezentowano współczesne zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa na świecie w aspekcie promocji rolnictwa.

Po zapoznaniu się z wiedzą teoretyczną, w części warsztatowej zajęć, dzieci i młodzież miały możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Każdy z uczestników przygotował z pomocą specjalisty, swój osobisty jadłospis w oparciu o zdrowe produkty. Uczestnicy zajęć wzięli również udział w symulacji zakupów połączonej z analizą podjętych decyzji. W ramach podsumowania zajęć, każdy z uczestników opracował terminowy plan działań mających na celu realizację podstawowych priorytetów zdrowego trybu życia.

Kształtując umiejętność pracy w zespole, uczestnicy zajęć przygotowali wspólnie poster obrazujący omawiane zagadnienia.

DSCN0012

DSCN0013

DSCN0014

DSCN0015

DSCN0018

DSCN0019

DSCN0020

DSCN0021

DSCN0022

DSCN0023