Serdecznie zapraszamy na zajęcia w czasie ferii ziomowych organizowane przez Ośrodek Edukacyjno - Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu.

Zaproszenie.