Oddział Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu serdecznie zaprasza do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym "Beskidzkie Parki Krajobrazowe".

Głównym celem Biuletynu jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i lulturowych, opisy interesujących miejsc, obiektów, rośłin na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

Dodatkowo Biuletyn zawiera informacje o aktualinej ofercie edukacyjnej OE ZPKWŚ w Żywcu, zapowiedzi i zaproszenia do uczestnictwa w Konkursach Ekoloficznych, Akcjach, Zajęciach Okazjonbalnych prowadzonych przez ZPKWŚ.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląksiego

Oddział Biura w Żywcu

Biuletyn