Jurajskie Regionalia i Święto Gminy Ogrodzieniec

W dniu 29.08.2015r. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej uczestniczył w "Jurajskich Regionaliach", które odbyło się na terenie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach.

Na wspólnym stoisku ZPKWŚ i Projektu Life+ "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" promowano wśród mieszkańców Jury oraz turystów wartości przyrodnicze parków krajobrazowych województwa śląskiego. Ponadto dla najmłodszych uczestników przygotowano kącik, gdzie można było dać upust swoim artystycznym talentom.

fot._1._Stoisko_ZPKW_i_projektu_LIFE._Fot._Milena_Zitek

Fot. 1 Stoisko ZPKWŚ i projektu Life+ (fot. Milena Ziętek)

fot._2._Dla_uczestnikw_festynu_przygotowano_lene_zagadki_Fot_Milena_Zitek

Fot. 2 Dla uczestników festynu przygotowano "Leśne zagadki" (fot. Milena Ziętek)

Tego samego dnia w ruinach zamku w Podzamczu (gmina Ogrodzieniec) odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządowych terenu PK Orlich Gniazd. Okazją do tego były obchody święta Gminy Ogrodzieniec. Na spotkaniu obecny był również Kierownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu. Spoktanie dało okazję do nawiązania bądź zacieśnienia współpracy między gminami i instysucjami samorządowymi.

Jednym z punktów programu było zapoznanie się z nową trasą zwiedzania ruin zamku, która została sfinansowana przy udziale środków unijnych. Burmistrz Ogrodzieńca Pan Andrzej Mikulski zaprezentował dokonania oraz plany rozwoju gminy, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zwiedzających. Licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządowych, będąc pod wielkim wrażeniem działań prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec, zgodnie zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznych obchodach Święta Gminy.

Fot._3_Liczne_grono_przedstawicieli_jednostek_samorzdowych_na_dziedzicu_ruin_zamku_w_Podzamczu._Fot._Jakub_Mastaj

Fot. 3 Lizne grono przedstawicieli jednostek samorządowych na dziedzińcu ruin zamku w Podzamczu (fot. Jakub Mastaj)

Fot._4._Uczestnicy_spotkania_podczas_zwiedzania_ruin_now_tras._Fot._Jakub_Mastaj

Fot. 4 Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania ruin nową trasą (fot. Jakub Mastaj)