W dniu 08.08.2015r Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu, dzięki uprzejmości i na zaproszenie Beskidzkiego Związku Pszczelarzy, uczestniczył w "Święcie Miodu", które odbyło się na terenie Amfiteatru w Żywcu w ramach "Dni Powiatu Żywieckiego".

Na stoisku ZPKWŚ promowano wśród mieszkańców Żywca i okolic oraz turystów wartości przyrodnicze parków krajobrazowych województwa śląskiego, a także czynnie wspierano swoją obecnością działalnia służące ochronie pszczół. W trakcie trwania obchodów, przeprowadzono również, wśród odwiedzających stoisko dzieci, konkurs z nagrodami o tematyce ekologicznej.

Podczas odbchodów można było również otrzymać materiały promujące działania na rzecz ochrony przyrody przekazane przez Fundację Nasza Ziemia w ramach "Wielkiego Dnia Pszczół".

01b

02

03

04

05

06

06a

07

08