Sprawozdanie z zajęć organizowanych podczas

WAKACJI LETNICH

w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym 
ZPKWŚ w Smoleniu

W dniach 20 oraz 23 lipca 2015 roku w Ośrosku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu zorganizowano bezpłatne zajęcia wakacyjne, z których łącznie skorzystało 77 osób. W tym roku gościliśmy podopiecznych Domu Kultury w Porębie, będących pod opieką PTTK w Porębie oraz dzieci z Fundacji "Stara Szkoła" z Ryczowa. Tematy zajęć były zróżnicowane.

Zajęcia rozpoczęły się projekcją filmu "Park Krajobrazowy Orlich Gniazd", który był wstępem teoretycznym przed wycieczką pieszą po Dolinie Wodącej. W trakcie wycieczki, uczniowie uczestniczyli w pogadance na temat przyrody i krajobrazu województwa śląskiego, natomiast po wędrówce zwiedzili ekspozycję historyczno - przyrodniczą, gdzie poznali cechy charakterystyczne zwierząt występujących na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Podczas zajęć nie zabrakło tematyki dotyczącej zamków i warowni jurajskich. W trakcie zajęć uczestnicy z Fundacji "Stara Szkoła" z Ryczowa tworzyli prace z papierowej wikliny, natomiast podopieczni Domu Kultury w Porębie tworzyli prace plastyczne w trakcie pleneru malarskiego.

Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek w kręgu ogniskowym.