W dniach 11 i 18 czerwca 2015 roku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował kolejne warsztaty ekologicznew na ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej "Wzgórze Grojec". Tym razem uczniowie III Liceum Ogólnokształcącefo w Bielsku - Białej prócz zapoznania się z formami ochrony przyrody na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wysłuchali informacji na temat pozyskiwania i wypalania wapnia na trerenie góry Grojec, które prowadzone było do lat 80-tych XX wieku. Do czasów obecnych na trasie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej zachowały się wyraźne ślady działalności wydobywczej w postaci pieca wapienniczego oraz licznych wyrobisk z krórych pozyskiwano surowiec.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 77 osób.

01

02

03

04

05

06

07

08