Sprawozdanie z zajęć 
z okazji

Dnia Dziecka 

Dnia 02.06.2015 roku w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu odbyły się zajęcia z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Las wita Was". W spotkaniu udział wzięło 40 wychowanków Przesdszkola im. Jasia i Małgosi z Klucz.

Dzieci podczas zajęć zwiedzały ekspozycję przyrodniczo - historyczną, gdzie poznały wyczaje zwierząt współcześnie życących oraz cechy zwierząt, ktore zamieszkiwały obszar Polski w okresie jurajskim i w plejstocenie. Następnie uczestnicy na ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej poznali charakterystyczne cechy roślin oraz uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew. Podczas pogadanki dzieci podjęły dyskusję na temat roli lasów w życiu człowiekia i korzyści jaką z nich czerpiemy. W kolejnym etapie zajęć przedszkolaki uczestniczyły w zabawach edukacyjnych oraz konkursach sprawdzających zdobyte wiadomości. Spotkanie zakończyło się rozdaniem małych słodkości oraz odznaki "Przyjaciela Przyrody". 

IMG_2865

IMG_2873

IMG_2880

IMG_2883

IMG_2897

IMG_2903