Sprawozdanie z finału XII edycji

"Konkursu Wiedzy Ekologicznej"

20 maja 2015 roku w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie przeprowadzony został finał XII edycji „Konkursu Wiedzy Ekologicznej”. W konkursie uczestniczyły dwuosobowe drużyny z 10 szkół podstawowych (zwycięzcy I etapu w poszczególnych Ośrodkach Edukacyjnych).

Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m.in. formy ochrony przyrody, parki narodowe Polski, parki krajobrazowe województwa śląskiego, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, przyporządkowanie gatunków zwierząt do odpowiednich gromad, gospodarka odpadami).

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Zawiercia w składzie: Wiktoria Manierak, Julia Szymborska uzyskując 84 pkt. Opiekunem merytorycznym zwycięskiej drużyny była Pani Elżbieta Pieniążek.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach w składzie: Emil Chłąd, Mateusz Koza uzyskując 82 pkt. Opiekun merytoryczny: Małgorzata Parkitny - Syguda.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkół w Rydułtowach
w składzie: Milena Kamińska, Jakub Szymanowski uzyskując 80 pkt. Opiekun merytoryczny: Ewa Koźlik - Gawliczek.

 

Pozostałe wyniki:

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pankach we składzie: Kinga Krawczyk, Barbara
  Stępień - 79 pkt. Opiekun merytoryczny: Anna Augustynowicz.

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 z Rybnika w składzie:
  Daniel Adamski , Natalia Juszczk - 72 pkt. Opiekun merytoryczny: Liliana Broy-Pogorzelska.

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Żywcu w składzie: Łukasz Wiwatowski,
  Julia Bandarek - 71 pkt. Opiekun merytoryczny: Daniela Seweryn.

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z Bielska Białej w składzie: Nikola Mysza, Sara Więcławek
  - 70 pkt. Opiekun merytoryczny: Ilona Kowalik.

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 16 z Sosnowca w składzie: Julia Młynarczyk,
  Paulina Własiuk - 70 pkt. Opiekun merytoryczny: Pani Violetta Kluczewska - Madeja

- Drużyna ze Szkoły Podstawowe Nr 11 z Dąbrowy Górniczej w składzie: Paulina
  Kluczny, Wiktoria Mazur - 69 pkt. Opiekun merytoryczny: Pani Edyta Adamczyk

- Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Lelowa w składzie: Karolina Dziura, Martyna Szczerba - 66 pkt.
  Opiekun merytoryczny: Ewa Wojciechowska. 

fina1

fina2

fina3

fina4

fina5

fina6

fina8