Dnia 20 maja 2015 roku odbyły się zajęcia z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza z udziałem uczniów I klasy Gimnazjum z Zespołu Szkół w Pilicy. W spotkaniu wzięła udział grupa 43 uczniów. Głównym celem zajęć było przybliżenie uczniom problemu degradacji środowiska, jak również potrzeba ochrony lasu i przyrody. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką dotyczącą form ochrony przyrody oraz rolą i zadaniami jakie mają do spełnienia pracownicy Służby Leśnej w celu ochrony środowiska. W dalszej części zajęć młodzież zapoznała się z budową kompasu przy pomocy którego, uczniowie wykonywali pomiary oraz określali swoje położenie geograficzne. Podczas "gry na orientację" w terenie uczniowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą. Spotkanie zakończyło się ogniskiem oraz rozdaniem nagród.

IMG_2679

IMG_2680

IMG_2682

IMG_2683

IMG_2684

IMG_2685

IMG_2686