Dnia 19 maja 2015 roku w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu odbyły się zajęcia z okazji Dnia Roślin. W spotkaniu wzięło udział 45 uczniów z I klasy Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach.

Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom roli i znaczenia roślin w życiu człowieka. Zajęcia przeprowadzone zostały na ścieżce dydaktyczno - przyrodniczej po Dolinie Wodącej, podczas której dzieci uczyły się rozpoznawać gatunki roślin i drzew. Uczesztnicy poznali właściwości lecznicze roślin oraz możliwości ich zastosowania w życiu codziennym dawniej i dziś. Zdobyte wiadomości zostały wykorzystane podczas gier i zabaw edukacyjnych. Spotkanie zakończyło się plenerem malarskim. 

IMG_2581

IMG_2582

IMG_2591

IMG_2593

IMG_2604

IMG_2605

IMG_2606

IMG_2608