13.05.2015 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbył się zajęcia organizowane w ramach zajęć okazjonalnych pn. "Międzynarodowy Dzień Roślin". W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Będzinie - 32 osoby. Forma zajęć dostosowana była do odpowiedniej grupy wiekowej. Podczas zajęć uczestnicy wysłuchali pogadanki dot. typów lasów wystyępujących w Polsce. Zajęcia mialy na celu naukę rozpoznawania gatunków nie tylko drzew i krzewów popularnie rośnących w lasach, ale równiez roślin zielnyc występujących w runie leśnym. Uczniowie rozwiązywali zadania utrwalające zdobytą wiedzę.