W dniach 12, 13 i 14 maja 2015 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji "Międzynarodowego Dnia Roślin", w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żywcu oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu.

W czasie trwania zajęć uczniowie zapoznali się z metodamii rozpoznawania roślin za pomocą ogólnodostępnych atlasów roślin i kluczy do oznaczania roślin. Następonie, pracując w grupach, rozpoznawali wybranie gatunki roślin za pomocą brzeżnie perforowanego klucza do oznaczania roślin, który łączy w sobie elementy nauki i utrwalania wiedzy na temat cech charakterystycznych roślin z dobrą zabawą.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 116 osób.

ywiec1

ywiec2

ywiec3

ywiec4

ywiec5

ywiec6

ywiec7