Serdecznie zaprszamy doi udziału w zajęciach z okazji Międzynarodowego Dnia Roślin, które odbędą się w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu.

Zaproszenie