Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego w Kalinie 

zaprzasza uczniów klas V - VI

szkół podstawowych

do udziału w rajdzie rowerowym

"Majówka z Bobrem"

Rajd rowerowy przeznaczony jest dla uczniów klas V - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Trasa rajdu wiedzie głównie po terenach leśnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", w miejscach ciekawych przyrodniczo i historycznie. Rajd rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie i kończy w tym samym miejscu. Długość trasy planowana jest na ok. 20 km (długość i przebieg trasy może być dostsowana do oczekiwań grupy biorącej udział w rajdzie). Grupy nie mogą przekaczać 25 osób.

Proponowane terminy rajdu rowerowego to: 15, 18, 22 maja 2015 rok (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest:

- posiadanie własnego roweru (sprawnego technicznie)

- dojazd we własnym zakresie do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie (wraz z rowerem)

- uczestnictwo w rajdzie opiekuna/nauczyciela

- grupa uczestnicząca w rajdzie nie może przekraczać 25 osób.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących rajdu rowerowego "Majówka z bobrem"

można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie ul. Lompy 6, 42 - 284 Herby

lub dzwoniąc pod numer telefonu: (34) 357 49 02