Dnia 22 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu odbyły się zajęcia z okazji Dnia Ziemi, w których udział wzięło 90 dzieci ze Szkoły Postawowej w Gieble. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką dotyczącą obchodów Dnia Ziemi oraz zmian klimatu. Następnie dzieci zapoznały się z problemem deficytu wody ma świecie oraz poznały sposoby organiczenia zużycia wody. Kolejnym tematem, który został poruszony to problem śmieci, ich segregacja oraz recykling. Podczas pleneru malarskiego najmłodsi uczestnicy wykonali plakaty związane z obchodami Dnia Ziemi. Zajęcia zakończyły gry i zabawy edukacyjne pogłębiające świadomość ekologiczną dzieci oraz wspólne ognisko. 

Smole1

Smole2

Smole3Smole4

Smole5

Smole6

Smole7

Smole8

Smole9

Smole10

Smole11