W dniu 15.04.2015roku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji "Dnia Ziemi", w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim. 

W czasie trwania zajęć, podczas spotkań  z grupami, uczniowie zapoznali się z problematyką ochrony środwiska, wpływu człowieka na zmiany w przyrodzie na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych, a także wysłuchali pogadanki dot. walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Spotkania kończył krótki quiz, podczas którego uczestnicy zajęć starali się rozpoznać prezentowane na slajdach atrakcyjne przyrodniczo miejsca i obiekty znajdujące się na obszarze Beskidzkich Parków Krjaobrazowych.

W zajęciach wzięli udział uczniowie dwóch klas szkoły podstawowej i pięciu klas gimnazjalnych, łącznie 127 osób.

ywiec1

ywiec2

ywiec3

ywiec4