Sprawozdanie z 

I etau XII edycji

"Konkursu Wiedzy EKologicznej"

10 kwietnia 2015 roku w Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadzony został I etap XII edycji "Konkursu Wiedzy Ekologicznej". W konkursie uczestniczyły dwuosobowe drużyny z 46 szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m.in. formy ochrony przyrody, parki narodowe Polski, parki krajobrazowe województwa śląskiego, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, przyporządkowanie gatunków zwierząt do odpowiednich gromad, gospodarka odpadami).

Do II etapu (finału wojewódzkiego) zakwalifikowały się dwie drużyny z każdego z Ośrodków, które uzyskały największą ilość punktów:

- drużyna z Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach w skłądzie: Emil Chłąd, Mateusz Koza - 69 pkt. Opiekun merytoryczny - Małgorzata Parkitny - Syguda;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Rybniku w składzie: Daniel Adamski, Natalia Juszczyk - 69 pkt. Opiekun merytoryczny - Liliana Broy - Pogorzelska;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej im. T. Kośiuszki w Pankach w składzie: Kinga Krawczyk, Barbara Stępień - 67 pkt. Opiekun merytoryczny - Ana Augustynowicz;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w zAwierciu w składzie: Wiktoria Manierak, Julia Szymborska - 66 pkt. Opiekun merytoryczny - Elżbieta Pieniążek;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkół w Rydułtowach w składzie: Milena Kamińska, Jakub Szymanowski - 65 pkt. Opiekun merytoryczny - Ewa Koźlik - Gawliczek;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lelowie w składzie: Karolina Dziura, Martyna Szczerba - 64 pkt. Opiekun merytoryczny - Ewa Wojciechowska;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Sosnowcu w składzie: Julia Młynarczyk, Paulina Własiuk - 59 pkt. Opiekun merytoryczny - Violetta Kluczewska - Madeja;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielksu - Białej w składzie: Nikola Mysza, Sara Więcławek - 59 pkt. Opiekun merytoryczny - Ilona Kowlik;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dąbrowie Górniczej w składzie: Paulina Kluczny, Wiktoria Mazur - 56 pkt. Opiekun merytoryczny - Edyta Adamczyk;

- drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Żywcu w składzie: Łukasz Wiwatowski, Katarzyna Zawada - 51 pkt. Opiekun merytoryczny - Daniela Seweryn.

Laureaci I etapu wezmą udział w finale wojewódzkim "Konkursu Wiedzy Ekologicznej", który odbędzie się 20 maja 2015 roku w OIśrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie o godz. 10:00.

bdzin1

bdzin2

bdzin3

bdzin4

bdzin5

bdzin6

bdzin7

bdzin8

kalina1

kalina2

kalina3

kalina4

rudy1

rudy2

rudy3

Smole1

Smole2

Smole3

Smole4

Smole5

ywiec1

ywiec2

ywiec3

ywiec4

ywiec5

ywiec6