Czy zwierzęta mają ferie?

W dniach 04.02, 06.02 i 11.02.2015 r. w Ośrodku Edukacyjnym w Będzinie odbyły się zajęcia okazjonalne w ramach ferii zimowych. W spotkaniu uczestniczyły trzy grupy: uczniowie w wieku 7-12 lat, dzieci przedszkolne w wieku 3-4 lat oraz 5 lat. Łącznie przeprowadzono zajęcia dla 71 osób. Forma warsztatów dostosowana była do danej grupy wiekowej. W czasie trwania zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak różne zwierzęta przystosowują się do zimy, czy powinno się dokarmiać ptaki i jaki pokarm jest dla nich odpowiedni, nauczyli się rozpoznawać tropy oraz poznali ciekawostki ze świata zwierząt. Zdobytą wiedzę utrwalili poprzez gry i zabawy dydaktyczne (grę planszową z pytaniami, zabawę w „głodne ptaszki”) a także zajęcia plastyczne podczas których malowali odpowiednimi kolorami gile i sikorki oraz kolorowali pokarm, którym można dokarmiać ptaki..

Na koniec zajęć dzieci przedszkolne otrzymały ordery „Przyjaciół przyrody”, natomiast opiekunowie zapas pokarmu dla ptaków do powieszenia koło swojej placówki.”

ferie_Bdzin_1ferie_Bdzin_2ferie_Bdzin_3ferie_Bdzin_4ferie_Bdzin_5ferie_Bdzin_6