Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach z okazji ferii zimowych zorganizował  zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Łącznie w zajęciach udział wzięło 20 osób. W ramach zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadankach i prezentacji multimedialnej dotyczącej Parku Krajobrazwego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". W przypadku pogadanek dzieci zostały zapoznane z różnymi metodami jakie stosują zwierzęta by przetrwać okres zimowy. Poprzez prezentację multimedialną uczestnicy zajęć zapoznali się z wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

ferie_Rudy_1

ferie_Rudy_2

feire_Rudy_3