Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimmnazjalnych na zajęcia pt. "Osobliwości przyrody Beskidzkich Parków Krajobrazowych" oraz "Dlaczego zamierają Beskidzkie lasy".

Celem zajęć jest ukazanie wartości przyrodniczych oraz potencjalnych zagrożeń dla przyrody na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, a takźe pogłębianie świadomości ekologicznej i rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody.

Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu, placówki oświatowe.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Termin realizacji zajęć: do uzgodnienia

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Więcej informacji oraz zgłoszenia do udziału w zajęciach:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Oddział w Żywcu, ul. Łączki 44a, 34 - 300 Żywice

tel.: 33 861 78 25

ZAPRASZAMY