Na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyli w nich wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Lublińca oraz uczniowie szkół podstawowych z: Aleksandrii, Brzyszowa, Rusinowic i Strzebinia. Łącznie w tegorocznych zajęciach uczestniczyły 182 osoby. Dzieci wzięły udział w prezentacji multimedialnej, która dotyczyła dokarmiania zwierząt w okresie zimowym oraz tradycji i symboliki związanej z Mikołajem i Świętami Bożego Narodzenia. Następnie uczestnicy zajęć podzieleni na drużyny sprawdzali swoją wiedzę grając w grę przyrodniczą.

Podsumowaniem każdego ze spotkań było wspólne malowanie gipsowych figurek przedstawiających sylwetki mikołajów, które dzieci po zajęciach otrzymały jako pamiątkę z pobytu w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie.

wita_K1a

wita_K2a

wita_Ka