W DNIACH 2 I 3 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU W OŚRODKU EDUKACYJNO-NAUKOWYM ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SMOLENIU ODBYŁO SIĘ „I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEDSTAWICIELI WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”. JAK INFORMUJE WITRYNA WFOŚIGW W KATOWICACH, TEMATEM SPOTKANIA BYŁA „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” - LINK [1].

PIERWSZEGO DNIA SPOTKANIA ZORGANIZOWANEGO PRZEZ WFOŚIGW W KATOWICACH PORUSZANO ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA ZADANIA POZAINWESTYCYJNE ORAZ OMAWIANO REALIZACJĘ GŁÓWNYCH PROJEKTÓW. NAZAJUTRZ PANI MILENA ZIĘTEK - PRACOWNIK PROJEKTU LIFE+ W SWOIM REFERACIE PRZEDSTAWIŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU PN.

„OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO SIEDLISK NIELEŚNYCH, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD”.

FORUM ZAKOŃCZYŁA SESJA TERENOWA, PRZEPROWADZONA W RUINACH ZAMKU W PODZAMCZU, PRZEZ PRACOWNIKA ODDZIAŁU ZPKWŚ W SMOLENIU PANA PAWŁA KOKOSZKĘ.

Links:

------

[1]

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1484-i-ogolnopolskie-forum-edukacja-ekologiczna-terazniejszosc-przyszlosc