W dniach 15.09.2014 r. oraz 17.09.2014 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził akcję „Sprzątanie Świata” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W czasie trwania akcji uczestnicy pokonali trasy turystyczne na obszarze otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, uczestniczyli  w zbieraniu śmieci na szlakach turystycznych, konkursach ekologicznych, ognisku oraz wysłuchali informacji nt. form ochrony przyrody a także walorów przyrodniczych parków krajobrazowych na terenie których się znajdują

W akcji uczestniczyło łącznie 131 osób.

05


08

09

10

14

15