W miesiącu wrześniu przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice wzięły udział w cyklu warsztatów przyrodniczych pt: „Spotkania z przyrodą i dobre rady na odpady”. Zajęcia zorganizowano przy współpracy i wsparciu Urzędu Gminy Kochanowice oraz Stowarzyszenia SOPEL.

W warsztatach uczestniczyło 6 grup, z których każda liczyło po około 30 osób. Powyższe warsztaty były prowadzone na terenie Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie oraz w terenie na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Kalina-Olszyna”.

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały doskonałą okazję by poznać piękno przyrody terenu Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz zobaczyć najciekawsze przyrodniczo i historycznie miejsca znajdujące się na trasie ścieżki „Kalina – Olszyna” lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie takie jak np.: pomnik przyrody nieożywionej „Diabelski Kamień”, stanowisko bobra europejskiego czy „Klon Jawor”. Jednocześnie rozpoznawano wybrane charakterystyczne dla tego terenu gatunki zwierząt i roślin. Uczestnicy warsztatów poznali również zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz zapoznali się z zagrożeniami stwarzanymi przez nielegalne składowiska odpadów.

Podsumowaniem każdych warsztatów było wspólne malowanie plakatów, mających za cel ukazanie czystej przyrody wokół nas.

100_2810

100_2822

100_2825

100_2862

100_2871

100_2874