Dnia 7 sierpnia 2014 roku w Ośrodku Edukacyjnym w Będzinie odbyły się zajęcia wakacyjne. Tematem przewodnim były sposoby orientacji w terenie. W zajęciach udział wzięło 18-oro dzieci wraz z 4 opiekunami z Klubu „Rytm” funkcjonującego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie.

 Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części przeprowadzono pogadankę pt. „Gdzie ja jestem? Czyli jak orientować się w terenie.”.
W czasie wykładu zadawano pytania kontrolne. Następnie dzieci mogły sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę w zabawie „ Koło Fortuny”, która polegała na losowaniu wcześniej przygotowanych pytań z treści wykładu. Do odpowiadania na pytania zgłaszało się wielu ochotników.

Po zajęciach na sali przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy w terenie. Pochmurnie zapowiadający się dzień nie przeszkodził w przeprowadzeniu zajęć na zewnątrz. Dzieci losowały nazwy gatunków zwierząt i naśladując ich odgłosy miały za zadanie pogrupować się w „stada”. Następnie każde „stado” otrzymało kompasy i kredę i narysowało różę wiatru zgodnie ze wskazaniami przyrządu. W dalszej kolejności uczestnicy odgadywali, w którą stronę należałoby się kierować, żeby dotrzeć do kolegi/ koleżanki z Koła Podbiegunowego,
z Chin, z Afryki czy Ameryki. Każdy trzymając kartkę z przyjacielem z dalekich stron, miał
za zadanie ustawić się zgodnie z kierunkiem. Wszyscy poradzili sobie bez większych problemów. Po ćwiczeniach z kompasem dzieci rozpoczęły zabawę w „Żarłocznego węża”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wrócili na salę, gdzie rozsiedli się wygodnie
by obejrzeć film przyrodniczy.

1

2

3

4

5

6