W ramach organizacji tegorocznych zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach przygotowano zajęcia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia miały charakter festynu edukacyjnego w czasie którego uczestnicy zapoznali się z historią zakonu cysterskiego oraz wkładu jaki został przez nich wniesiony w rozwój tych terenów. Na zakończenie uczestnicy zajęć mieli możliwość spróbowania swoich sił  przy obsłudze miecha dymarskiego. Wszyscy, którzy pozytywnie przeszli próbę nagradzani byli pamiątkowymi dyplomami.  Ogólnie w zajęciach wzięło udział 61 uczestników.

zajcia_wakacyjne1

zajcia_wakacyjne2

zajcia_wakacyjne4