Ośrodek Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie zorganizował w miesiącu lipcu zajęcia z okazji wakacji letnich, które przeznaczone były dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnikami zajęć były dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu oraz dzieci z terenu gminy Herby.Podczas zajęć zaprezentowano wybrane zwierzęta i rośliny występujące na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz zorganizowano zajęcia plastyczne i zabawy edukacyjne. Podsumowaniem lipcowych spotkań była prezentacja uzbrojenia rycerskiego. Dzieci uczestniczące w tym spotkaniu miały możliwość przymierzenia m.in.: hełmu rycerskiego.

000_0042

000_0045

100_2698

100_2706

100_2710