W dniach 21, 22 i 29 maja 2014 r. w Ośrodku Edukacyjnym w Żywcu odbyły się zajęcia edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Roślin oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Żywca i Radziechów. W trakcie zajęć, na stanowiskach tematycznych, uczniowie mieli możliwość wysłuchania pogadanek pt. „Formy ochrony przyrody w Polsce” oraz „Jakie drzewa i rośliny rosną w naszych lasach”. W części praktycznej uczniowie zapoznali się z kluczami do oznaczania roślin, rozpoznawali wybrane gatunki roślin oraz brali udział w grach o tematyce ekologicznej. 

01

02

03

04

05

06

07