W dniu 02.06.2014 roku w warsztatach ekologicznych na ścieżce dydaktycznej uczestniczyła młodzież z II Liceum im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, zrzeszonych w kole sympatyków biologii. Zajęcia odbyły się na ścieżce dydaktycznej „Dolina Białej Przemszy”. Uczestnicy  mieli okazję poznać chronione gatunki roślin (m.in. czermień błotna, rosiczka okrągłolistna, skrzyp błotny), które zlokalizowane są przy kładkach prowadzących przez bagna błędowskie. Ponadto uczniowie poznali sposoby określania wieku drzew oraz sposób ich pomiaru