Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie przeprowadził 07.05.2014 roku zajęcia z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rusinowicach. Podczas tegorocznej akcji zaprezentowane zostały wybrane gatunki drzew, które występują na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Podsumowaniem zajęć było wspólne malowanie plakatu ukazującego piękno lasu oraz zabawa w przyrodnicze kalambury. Zabawa w kalambury cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów z Rusinowic, którzy rywalizowali z sobą podzieleni na małe grupy.