P4250957

25 kwietnia 2014 roku na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie odbył się festyn ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi”. Uczestnikami tegorocznej akcji byli uczniowie szkół podstawowych z: Boru Zajacińskiego, Herbów i Przystajni. Podczas trwania festynu na terenie Ośrodka przeprowadzono „mini konkursy” o charakterze ekologicznym oraz sprawnościowym, takie jak: „wyginam śmiało ciało”, „detektyw Puaro”, „co słychać  w lesie”. W sali edukacyjnej wyświetlano film przyrodniczy pokazujący wybrane gatunki zwierząt, które występują na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Najlepsi uczestnicy poszczególnych „mini konkursów” otrzymali nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Katowicach oraz przez wójta Gminy Herby Pana Romana Banducha, który objął honorowym patronatem tegoroczny festyn z okazji „Dnia Ziemi”. Podsumowaniem tegorocznej akcji był słodki poczęstunek, który zapewnił dzieciom wójt Gminy Herby Pan Roman Banduch.

100_3294