INFORMACJE O KONKURSIE:

          Konkurs adresowany jest do uczniów szkół PONADGIMNAZJALNYCH z terenu województwa śląskiego. Zadaniem uczestników jest opracowanie „łamigłówek” o tematyce ekologicznej (zagadnienia związane z ochroną przyrody, gospodarką odpadami itp.). Praca powinna mieć charakter zeszytu ćwiczeń przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Zadania powinny być zróżnicowane (np. pytania testowe, rebusy, „wykreślanki”, krzyżówki itp. itd.). Praca może być wykonana dowolną techniką (ręcznie lub w formie elektronicznej). Format pracy – A5 (w postaci zeszytu); min. 8 stron.

 

  1. 1.Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
  2. 2.Cele konkursu:

- ukazanie bogactwa i zróżnicowania przyrody na terenie województwa śląskiego

- pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dot. zagadnień ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska,

- uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno otaczającej przyrody;

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska;

- pogłębianie świadomości ekologicznej;

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;

- rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia.

- poznanie najbliższego otoczenia pod względem przyrodniczym oraz historyczno-kulturowym.

  1. 3.Warunki uczestnictwa:

a. dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ: w wersji papierowej lub w wersji cyfrowej (na płycie CD). Do każdej pracy powinna być dołączona karta z odpowiedziami lub rozwiązaniami zadań.

b. każda praca powinna zawierać: imię nazwisko autora, adres szkoły (nazwa, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych nie będą oceniane.

c. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna (oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;

d. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń, Żywiec) w terminie do 30 maja 2014 r.

4. Kryteria oceny prac:

- pomysłowość i kreatywność

- zgodność z tematyką i zasadami wykonania

- staranność wykonania

- poprawność merytoryczna.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania lub bezpłatnej reprodukcji. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

7. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator).

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin)

w Dziale Edukacji Ekologicznej tel. 32 267 44 82 wew. 30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

Regulamin konkursu dostępny również na Naszej stronie internetowej: www.zpk.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

 

 

*jeśli dotyczy 

Wersja do wydruku pdf