REGULAMIN KONKURSU

pn. „Drugie życia śmieci, czyli ze starego coś nowego”

 

Informacje o konkursie

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Zadaniem uczestnika jest wykonanie przedmiotów (np. użytkowych lub ozdobnych) z przeznaczonych do recyklingu materiałów wtórnych (np. plastikowe butelki, makulatura, szklane butelki, puszki, rolki papieru itp.) oraz naturalnych (np. kora, gałązki, piórka, nasiona owoce, liście, kamienie, piasek itp.). Konkurs ma za zadanie zachęcić młodzież do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, poprzez ukazanie nowego zastosowania rzeczy z pozoru bezużytecznych.

Organizator:Zespół Parków KrajobrazowychWojewództwa Śląskiego

 

 

Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi uczestników na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego;

- pogłębienie świadomości ekologicznej;

- promowanie ekologicznego stylu życia;

- upowszechnianie wiedzy na temat ekologicznego gospodarowania odpadami;

- wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu odpadów na środowisko;

- wykazanie zależności pomiędzy pożytecznym społecznie działaniem, a uzyskanymi wymiernymi efektami;

- kształtowanie dobrych nawyków wśród dzieci i młodzieży;

- przedstawienie problemu gospodarki odpadami;

- upowszechnienie rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych;

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. vprace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 30 maja 2014 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl).
 2. vKażda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail ); imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę
  w trakcie oceny.
 3. vLiczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;
 4. vKryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność, staranność wykonania pracy, zgodność z tematyką
  i zasadami wykonania, bogactwo i różnorodność wykorzystanych materiałów, estetyka i walory artystyczne, użyteczność wykonanej pracy.
 5. vOrganizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania**. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ.
 6. vInformacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy
  i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator). Laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez ZPKWŚ w 2014 r. otrzymają nagrody podczas uroczystego podsumowania (nagrody odbierają laureaci lub ich przedstawiciele). O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu (telefonicznie lub pocztą e-mail).
 7. vUdział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym
ZPKWŚ w Żywcu (ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec)

w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 33 861 78 25; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

*jeśli dotyczy

**organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac  konkursowych

Wersja do wydruku PDF