REGULAMIN KONKURSU

MOJA WŁASNA EKO-ZABAWKA  

 

Informacje o konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLAS
I-III)
 z terenu województwa śląskiego. Zadaniem uczestnika jest wykonanie zabawki z surowców wtórnych (np. zużyte materiały, makulatura, puste puszki, plastikowe butelki itp.) lub z materiałów naturalnych (np. drewno, wiklina, słoma itp.). Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

-        zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;

-        upowszechnienie zachowań proekologicznych;

-        rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;

-        zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska odpadami;

-        promowanie idei segregowania odpadów;

-        rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych;

-        rozwijanie wyobraźni.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 30 maja 2014 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl).
 2. Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail); imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.
 3. Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;
 4. Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność; staranność wykonania pracy; wrażenie estetyczne;
 5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania**. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ.
 6. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy
  i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator). Laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez ZPKWŚ w 2014 r. otrzymają nagrody podczas uroczystego podsumowania (nagrody odbierają laureaci lub ich przedstawiciele).
  O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu (telefonicznie lub pocztą e-mail).
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu (42 - 436, Pilica )

w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 32 673 60 79; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

*jeśli dotyczy

**organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac  konkursowych

 

Wersja do wydruku pdf