3 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbył się IV etap (wojewódzki) XIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” współorganizowany przez Stowarzyszenie SOPEL i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Uczestnikami konkursu byli laureaci III etapu (parkowego) - uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Zadaniem uczestników było, m.in. rozpoznawanie gatunków fauny i flory objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową (łącznie 40 gatunków). Uczestnicy zmagali się także
z pytaniami z zakresu szeroko pojętej ekologii oraz zagadnieniami dot. wiedzy o parkach krajobrazowych województwa śląskiego. Drużyna, która zdobyła największą ilość punktów
(I miejsce) będzie reprezentowała województwo śląskie w finale ogólnopolskim organizowanym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, który odbędzie się
w terminie 26-30 maja 2014 r.

Punktacja:

I miejsce

Drużyna z Zespołu Szkół w Chruszczobrodzie - reprezentująca Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” w składzie: Katarzyna Porębska, Natalia Różańska, Paulina Nierobiś i Kacper Ścibski –  338 pkt.

Opieka merytoryczna: Pani Ewa Frączek

II miejsce

Drużyna z Zespołu Szkół w Gilowicach - reprezentująca Park Krajobrazowy „Beskidu Małego” w składzie: Amadeusz Kasprzyk, Karolina Luber, Justyna Dudek
i Magdalena Bryja – 335 pkt.

Opieka merytoryczna - Pani Krystyna Krzak

III miejsce

Drużyna z Gimnazjum w Konopiskach - reprezentująca Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” w składzie: Ada Szewińska, Wiktoria Borek, Szymon Wawrzyńczak oraz Marek Stanisz – 332 pkt.

Opieka merytoryczna: Pani Wioletta Warwas.

Wyróżnienia:

  • Drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Twardorzeczki - reprezentująca Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego” w składzie: Katarzyna Zuzanna Piecuch, Anna Szczotka, Jessica Koczwara i Marzena Kubień – 329 pkt.

Opieka merytoryczna:  Pani Joanna Szczotka

  • Drużyna z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świnnej - reprezentująca „Żywiecki” Park Krajobrazowy – w składzie: Daniel Targosz, Paweł Seemann, Anna Kantyka i Magdalena Tyc – 261 pkt.
  • Opieka merytoryczna: Pani Dorota Juszczak
  • Drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu - reprezentująca Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” w składzie: Kinga Piksa, Angelika Leśnik, Paweł Żogała oraz Paweł Piątek – 170 pkt.

Opieka merytoryczna: Pani Marzena Żak

 

Tytuł „najlepszego uczestnika” IV etapu konkursu zdobył: Amadeusz Kasprzyk.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim!!! 

ppkp18

ppkp19

ppkp20

ppkp22

ppkp23

ppkp24

ppkp25