W dniu 26 marca 2014 r. odbył się I etap XI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był równolegle we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach,
w Smoleniu oraz w Żywcu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi
z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowania odpadami itp.).

Do konkursu przystąpiło łącznie 55 dwuosobowych drużyn (110 uczniów) z terenu całego województwa śląskiego. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego Ośrodka Edukacyjnego, które uzyskały największą ilość punktów:

 

ü  w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie:

1. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

Agata Kołkowska i Wiktoria Szymczak 66 pkt.

Opieka merytoryczna - Pani Edyta Adamczyk

2. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

Julia Sindera i Zuzanna Ogłódek66 pkt.

Opieka merytoryczna – Pani Barbara Brużewicz

 

ü  w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie:

1.  drużyna z Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach w składzie:

Emil Chłąd i Paweł Sobkowiak – 70 pkt.

Opieka merytoryczna - Pani Małgorzata Parkitny-Syguda

2. drużyna ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pankach  w składzie:

Ewa Wystalska i Martyna Saide68 pkt.

Opieka merytoryczna -  Pani Anna Augustynowicz.

 

ü  w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach:

1. drużyna ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu w składzie:

Kamil Mucha i Emilia Siedlaczek72 pkt.

Opieka merytoryczna – Pani Sylwia Surma

2. drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach w składzie:

Maria Tkocz i Wiktoria Barteczko – 65 pkt.

Opieka merytoryczna – Pani Danuta Zoń

 

ü  w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu:

1. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Zawierciu w składzie:

Natalia Zamora i Andrzej Sołtysik – 69 pkt.

Opieka merytoryczna – Pani Beata Baran i Pani Aneta Musiał-Foryś

2. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu w składzie:

Wiktoria Manierak i Julia Szymborska – 63 pkt.

Opieka merytoryczna - Pani Elżbieta Pieniążek

 

ü  w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

1. drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach w składzie:

Jakub Wisła i Jakub Łukaszek – 69 pkt.

 Opieka merytoryczna - Pani Anna Czulak

2. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 im. T. Kościuszki w Bielsku Białej w składzie:

Wiktoria Konior i Łukasz Markowicz67 pkt.

Opieka merytoryczna – Pani Ilona Kowalik

 

Laureaci I etapu wezmą udział w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 20 maja 2014 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie o godz. 10.00.