Sprawozdanie z I etapu XIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

W dniu 6 kwietnia 2016 r. odbył się I etap XIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był równolegle we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, tj.: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej
(m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowania odpadami itp.).


Do konkursu przystąpiły łącznie 54 dwuosobowe drużyny (108 uczniów) z terenu całego województwa śląskiego. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego Ośrodka Edukacyjnego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w BĘDZINIE:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

KAMIL BINKO i WIKTOR SANKOWSKI – 51/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Barbara Brużewicz.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

PAULINA KLUCZNY i WIKTORIA MAZUR – 50/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Edyta Adamczyk.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w KALINIE:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pankach w składzie:

BARBARA STĘPIEŃ i AURELIA ANTOŃCZAK – 54/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Anna Augustynowicz.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu w składzie:

KINGA KLYTA i MARTYNA MANIURA – 51/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Krus.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w RUDACH:

1. Drużyna z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w składzie:

JULIA WOJTEK i ROBERT RADAJ – 55/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Mirosława Teresiak.

2. Drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w składzie:

FILIP KŁOSEK i FRANCISZEK SIERPIŃSKI – 54/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Joanna Chaławińska-Jurczyk.

 

- w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w SMOLENIU:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu w składzie:

MIKOŁAJ CZERNEK i WIKTOR JANECZEK – 51/56 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Elżbieta Pieniążek.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lelowie Filia w Drochlinie w składzie:

KAROLINA DZIURA i PATRYCJA FOLTYN – 50/56 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Wojciechowska.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

1. Drużyna z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach w składzie:

DOMINIKA FIEDOR i MAGDALENA CZARNOTA – 51/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Barbara Podsiadło-Kantyka.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Żywcu w składzie:

MAGDALENA KŁUSAK i ŁUKASZ WIWATOWSKI – 50/56 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Daniela Seweryn.

Laureaci I etapu wezmą udział w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 20 maja 2016 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale!


Wszystkim drużynom, które uczestniczyły w konkursie serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!


DSCN0660

DSCN0673

DSCN0674

DSCN0788

DSCN0789

DSCN0790

DSCN0791

DSCN0792

DSCN5497

DSCN5498

DSCN5499

DSCN5500

DSCN5502

DSCN5504

DSCN5505

DSCN5506

DSCN5508

DSCN0116

DSCN0121

DSCN0125

DSCN0126

DSCN0132