W Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie, dnia 18.12.2013 roku odbyło się spotkanie skierowane do nauczycieli z terenu województwa śląskiego zorganizowane przez Zespół Parków Województwa Śląskiego. Celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji w Będzinie oraz nawiązanie współpracy z nauczycielami.

    Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania w formie prezentacji multimedialnej, aktualnej oferty edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dodatkowym tematem spotkania było przedstawienie założeń filozofii głębokiej ekologii jako podstawy współczesnej edukacji ekologicznej. W dalszej części spotkania zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach „Ekologia przy choince”, które corocznie w okresie przedświątecznym są organizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych. Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonywanie kartek świątecznych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek w postaci kalendarza i ozdoby świątecznej.

   Główny cel spotkania został osiągnięty poprzez nawiązanie kontaktów z zainteresowanymi nauczycielami oraz wstępne ustalenie terminów realizacji zajęć edukacyjnych.