Zespół Parków Krajobrazowych Województwa

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Będzinie

nauczycieli na spotkanie

EKOLOGIA PRZY CHOINCE

którego celem jest zachęcenie do korzystania z oferty edukacyjnej oraz

nawiązanie współpracy

18 grudnia 2013 r.

 Program spotkania:

11.00 – 11.15 Powitanie uczestników spotkania w Ośrodku

Edukacyjnym ZPKWŚ

11.15 – 11.45 Przedstawienie działalności Zespołu Parków

Krajobrazowych Województwa Śląskiego i oferty

edukacyjnej.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Przykładowe warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13 grudnia

Tel: 32 267 44 82 (p. Beata Lis)

Załącznik w pdf