W lipcu i sierpniu 2013 r. w Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Kalinie, Rudach, Smoleniu oraz w Żywcu organizowane były zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów stacjonarnych oraz terenowych.

W trakcie zajęć stacjonarnych uczestnicy poznawali zagadnienia związane z formami i metodami ochrony przyrody, rozpoznawaniem pospolitych gatunków drzew i krzewów, zgłębiali wiedzę na temat historii i kultury danego regionu m.in. poprzez udział w pogadankach, seansach filmów przyrodniczych oraz zwiedzania ekspozycji historyczno-przyrodniczej. Wiedzę zdobytą na zajęciach utrwalali poprzez rozwiązywanie zadań, wypełnianie kart pracy, aktywny udział w grach i zabawach edukacyjnych oraz zajęciach manualnych.

W trakcie zajęć terenowych uczestnicy poznawali walory przyrodnicze i krajobrazowe poszczególnych parków krajobrazowych poprzez pieszą wędrówkę po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie poszczególnych parków krajobrazowych, m.in.: Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, PK Lasy nad Górną Liswartą. Uczestnicy zajęć wakacyjnych organizowanych w Ośrodku Edukacyjnym w Rudach poznawali natomiast walory Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” w trakcie rodzinnych rajdów rowerowych. W ramach podsumowania zajęć organizowano ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek. Łącznie w zajęciach wakacyjnych organizowanych we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ w 2013 r. uczestniczyło 146 osób.

Afoto1


Afoto2

Afoto3

Afoto4

Afoto5

Afoto6