Pod takim hasłem odbyła się konferencja, zorganizowana 21 czerwca na terenie Zamku w Lublińcu przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych w Kalinie, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Starostwem Powiatowym w Lublińcu, Nadleśnictwem Lubliniec oraz Stowarzyszeniem SOPEL. Honorowy patronat nad tym projektem objął pan Joachim Smyła – starosta lubliniecki.

W czasie trwania konferencji podsumowano XV-lecie istnienia i działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Referaty zaprezentowali: Krystyna Bartocha / ZPKWŚ, Jarosław Mielczarek / Nadleśnictwo Koszęcin, Anna Śliwińska - Wyrzychowska /AJD Częstochowa, Czesław Tyrol / Radny Gminy Koszęcin, Małgorzata Matejczyk / Nadleśnictwo Lubliniec, Tomasz Klecha /Starostwo Powiatowe Lubliniec, Beata Kąpielska / nauczyciel ZSOT Lubliniec.

Uczestnikami konferencji byli: pan Henryk Kiepura vice starosta Powiatu kłobuckiego, pan Rafał Adamus prezes WFOŚiGW w Katowicach. Wójtowie i burmistrzowie m.in. Grzegorz Ziaja, Rufin Majchrzyk, Andrzej Kucharczyk, Ireneusz Czech, Anetta Ujma, Jerzy Socha, Zdzisław Kulej. Współpracujące Nadleśnictwa reprezentowali Nadleśniczowie Jurand Irlik, Waldemar Hylla. Nie zabrakło tu również pasjonatów przyrody. Wiele działań które wykonano na terenie Parku jest odzwierciedleniem dużego zaangażowania ludzi i współpracy wielu instytucji. Działania na terenach leśnych byłyby niemożliwe bez współpracy z Nadleśnictwami. Wiele zadań zostało zrealizowanych dzięki dofinansowaniu fundacji Ekofundusz, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach oraz wsparciu lokalnych firm. Konferencję uświetnił występ dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, a jego głównym celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej. Oferta edukacyjna, to nie tylko konferencje naukowe ale przede wszystkim warsztaty dla młodzieży szkolnej, więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie www.zpk.com.pl. Program edukacyjny jest tu realizowany np. poprzez pogadanki, warsztaty, różnego rodzaju konkursy ekologiczne, edukacyjne festyny plenerowe, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych oraz szkolenia, konferencje oraz sympozja naukowe.

PKNGL0_resize

PKNGL1_resize

PKNGL2_resize

PKNGL3_resize